Back to Top

uk33

A- A A+
%PM, %10 %557 %2016 %13:%Lut

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym [Druk nr 568]

Data złożenia projektu ustawy do Marszałka Sejmu: 10.02.2016

Dotyczy nowego, całościowego unormowania funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, w tym m.in.: wyliczenie numeratywne organów najwyższej władzy sądowniczej jako uprawnionych do zgłaszania kandydatów na sędziego TK, składanie ślubowania przez Sejmem, określenie kadencji Prezesa TK na 5 lat, określenie terminów rozpatrywania spraw.

Przebieg procesu legislacyjnego >>