Back to Top

uk33

A- A A+
%PM, %10 %544 %2016 %13:%Lut

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach JST [Druk nr 288]

Data złożenia projektu ustawy do Marszałka Sejmu: 10.02.2016

Projekt zapewnia zmniejszenie podatku dochodowego od osób fizycznych do poziomu pozwalającego na zachowanie minimum egzystencji.

Obecna kwota wolna jest sztywna i dwukrotnie niższa od wydatków na zapewnienie minimum egzystencji, na co zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z 28.10.2015 r., nie podlega również ustawowej waloryzacji powodując zubożenie społeczeństwa.

Projekt Nowoczesnej zakłada podwyższenie kwoty wolnej do poziomu zapewniającego osiągniecie minimum bytowego i na część wydatków zapewniających minimum socjalne. Proponujemy coroczną waloryzację kwoty wolnej od podatku i uzależnienie jej od poziomu kwoty minimum socjalnego publikowanego corocznie przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pomnożony przez 15, co np. w 2014 dałoby 8 161,35 zł.

W trosce o utracone w ten sposób dochody Jednostek Samorządu Terytorialnego uwzględniamy w projekcie zmiany w ustawie o dochodach JST zapewniając im większy udział we wpływach podatkowych z 49,5 do 65,63%. Po wprowadzeniu projektu w życie wzrosną dochody gospodarstw domowych o ponad 900 zł rocznie, poprawi się sytuacja podatników o dochodach poniżej 8 161 zł rocznie, którzy zostaną zwolnieni z podatku PIT. Jako skutki regulacji należy uznać wzrost popytu, zmniejszenie klina podatkowego i pozytywny efekt na rynku pracy.

Przebieg procesu legislacyjnego >>