Back to Top

uk33

A- A A+
%PM, %08 %460 %2016 %12:%Cze

Projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa [Druk nr 660]

Data złożenia projektu ustawy do Marszałka Sejmu: 8.06.2016

Dotyczy wyłączenia z definicji nieruchomości rolnej tych obszarów, których przeznaczenie lub faktyczne wykorzystanie ma charakter inny niż rolny, uregulowania kwestii sumy zabezpieczeń hipotecznych ustanowionych na nieruchomościach rolnych, wyłączenia prawa pierwokupu akcji osób prawnych, uregulowania kwestii prawa właściwego, którym winno być prawo dotychczasowo obowiązujące przed dniem 1 maja 2016 r. w przypadku czynności prawnych będących następstwem czynności podjętych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Przebieg procesu legislacyjnego >>