Członkowie Klubu Poselskiego Nowoczesna w stałych komisjach sejmowych

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych:

 1. Mirosław Suchoń
 2. Jerzy Meysztowicz

 

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii:

 1. Paweł Pudłowski – Przewodniczący Komisji
 2. Marta Golbik

 

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa:

 1. Zbigniew Gryglas
 2. Monika Rosa

 

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej:

 1. Elżbieta Stępień – Wiceprzewodnicząca Komisji

 

Komisja do Spraw Petycji:

 1. Joanna Augustynowska

 

Komisja do Spraw Służb Specjalnych:

 1. Adam Szłapka

 

Komisja do Spraw Unii Europejskiej:

 1. Marta Golbik
 2. Michał Stasiński
 3. Krzysztof Truskolaski

 

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży:

 1. Katarzyna Lubnauer – Wiceprzewodnicząca Komisji
 2. Joanna Schmidt

 

Komisja Etyki Poselskiej:

 1. Joanna Scheuring-Wielgus

 

Komisja Finansów Publicznych:

 1. Paulina Hennig-Kloska – Wiceprzewodnicząca Komisji
 2. Michał Jaros
 3. Elżbieta Stępień

 

Komisji Gospodarki i Rozwoju:

 1. Jerzy Meysztowicz - Przewodniczący Komisji
 2. Michał Stasiński
 3. Adam Cyrański
 4. Paweł Kobyliński

 

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:

 1. Piotr Misiło

 

Komisja Infrastruktury:

 1. Piotr Misiło
 2. Mirosław Suchoń

 

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki:

 1. Grzegorz Furgo
 2. Marek Ruciński

 

Komisja Kultury i Środków Przekazu:

 1. Krzysztof Mieszkowski – Wiceprzewodniczący Komisji
 2. Grzegorz Furgo

 

Komisja Łączności z Polakami za Granicą:

 1. Zbigniew Gryglas

 

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych:

 1. Witold Zembaczyński
 2. Paweł Kobyliński

 

Komisja Obrony Narodowej:

 1. Radosław Lubczyk
 2. Adam Cyrański
 3. Michał Jaros

 

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa:

 1. Ewa Lieder

 

Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej:

 1. Mirosław Pampuch

 

Komisja Polityki Senioralnej:

 1. Joanna Augustynowska

 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny:

 1. Joanna Augustynowska
 2. Kornelia Wróblewska

 

Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich:

 1. Joanna Scheuring-Wielgus

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 1. Paulina Hennig-Kloska
 2. Ewa Lieder

 

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej:

 1. Joanna Scheuring-Wielgus – Wiceprzewodnicząca Komisji
 2. Witold Zembaczyński

 

Komisja Spraw Zagranicznych:

 1. Ryszard Petru
 2. Adam Szłapka

 

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka:

 1. Kamila Gasiuk-Pihowicz
 2. Barbara Dolniak

 

Komisja Ustawodawcza:

 1. Mirosław Pampuch
 2. Witold Zembaczyński

 

Komisja Zdrowia:

 1. Marek Ruciński – Wiceprzewodniczący Komisji
 2. Radosław Lubczyk