Back to Top

uk33

A- A A+
Klub Poselski Nowoczesna - Artykuły filtrowane wg daty: marzec 2019

W ostatnią środę Adam Szłapka, sekretarz generalny Nowoczesnej, złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez hierarchów polskiego Kościoła. Odniósł się do raportu przedstawionego przez Episkopat Polski o wykorzystywaniu seksualnym ofiar małoletnich przez niektórych polskich duchownych.

Podczas środowej konferencji prasowej Szłapka mówił -Wnioski z tego raportu i przedstawione statystyki są przerażające. Według tego raportu od 1 stycznia 1990 roku do 30 czerwca 2018 roku było 382 przypadków molestowania seksualnego przez polskich duchownych, z czego 198 przypadków ofiar było poniżej 15-ego roku życia. Wszystkich ofiar było 625 osób, czyli mamy znacznie więcej ofiar, niż przypadków. A tylko 168 przypadków zostało zgłoszonych do organów państwa, czyli 44%.

Nie interesuje nas to, jakie zostały podjęte czynności względem prawa kanonicznego, jakie dotkliwe kary, typu przeniesienie z parafii do parafii, spotkały sprawców. Nas interesuje polskie prawo. Polskie prawo w tym zakresie jest bardzo restrykcyjne.

Wnioskujemy też o przesłuchanie członków konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisława Gądeckiego i abp Marka Jędraszewskiego. To, że konferencja Episkopatu Polski ujawniła tak wielką skalę nadużyć seksualnych w polskim Kościele i nie zgłosiła tego formalnie do prokuratury i organów państwa jest absolutnym skandalem! W związku z tym my wyręczamy prokuraturę i konferencję Episkopatu Polski  i oczekujemy, że prokuratura się tym zajmie, ponieważ nie zgłoszenie wiarygodnych informacji o  przestępstwie jest także przestępstwem.

Link do konferencji prasowej https://www.facebook.com/Nowoczesna.oficjalnie/videos/783944771987930/

Na posiedzeniu Sejmu odbyło się I czytanie projektu zmiany Kodeksu Pracy autorstwa posłów Nowoczesnej.

Dotyczy on zobowiązania pracodawców do przedstawiania w publikowanych przez nich ofertach zatrudnienia widełek przewidywanych zarobków, które planują zaproponować aplikującym na dane stanowisko. Informacji o proponowanym wynagrodzeniu oczekuje aż 84% pracowników, a podaje ją tylko 19% firm. Dla porównania: Wielkiej Brytanii informacje o oferowanej pensji pojawiają się w 90% ogłoszeń o pracę.

Ustawa w sposób prosty zaoszczędzi czas potencjalnym pracownikom, jak i pracodawcom. Z ofert znikną enigmatyczne i niewiele mówiące frazesy o „atrakcyjnym wynagrodzeniu”, na rozmowę kwalifikacyjną  będzie można iść wiedząc , ile można zarobić, nie poddając się presji pytania o oczekiwane zarobki.

To kolejna inicjatywa Nowoczesnej, która przyczyni się do poprawy sytuacji polskich pracowników

Dotyczy zdaniem wnioskodawców - powołania Obywatelskiej Rady Mediów w miejsce Rady Mediów Narodowych w celu przywrócenia pluralizmu polskim mediom publicznym. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1244-2019/$file/8-020-1244-2019.pdf

Dotyczy ujednolicenia wysokości bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym z wysokością bonifikaty przysługującej takim samym podmiotom, które mają prawa użytkowania wieczystego gruntów na gruntach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1239-2019/$file/8-020-1239-2019.pdf

Dotyczy uchylenia zakazu handlu w niedziele wprowadzonego na mocy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni; umożliwienia placówkom handlowym prowadzenie działalności handlowej we wszystkie dni tygodnia przy jednoczesnym zobowiązaniu ich do zapewnienia pracownikom możliwości wypoczynku w przynajmniej dwie niedziele miesiąca. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1240-2019/$file/8-020-1240-2019.pdf

Dotyczy określenia zasad ścigania i karania za stosowanie praktyk konwersyjnych tj. każdego działania, które ma na celu zmianę lub stłumienie orientacji seksualnej, tożsamości płciowej lub ekspresji płciowej (praktyki konwersyjne nie obejmują świadczeń zdrowotnych)

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1241-2019/$file/8-020-1241-2019.pdf

Dotyczy zakończenia finansowania lekcji religii ze środków publicznych, uregulowania obecności lekcji religii w szkołach publicznych oraz wzmocnienia neutralności światopoglądowej systemu edukacji w Polsce. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1210-2019/$file/8-020-1210-2019.pdf

Dotyczy zgodnie z projektem - umożliwienia powołania komisji śledczej minimalną liczbą 154 głosów "za" (czyli 1/3 posłów), skład komisji będzie musiał brać pod uwagę: konieczność zapewnienia większości w komisji przedstawicielom opozycji sejmowej oraz powierzenie funkcji przewodniczącego przedstawicielowi opozycji. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1156-2018/$file/8-020-1156-2018.pdf

Dotyczy zdaniem wnioskodawców - praktycznej, trwałej i przynoszącej wymierne korzyści obywatelom i obywatelkom formy upamiętnienia stulecia niepodległości Polski poprzez powołanie specjalnego funduszu, którego celem będzie dofinansowanie budowy i rozbudowy co najmniej 100 żłobków i przedszkoli na terenie całego kraju. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1144-2018/$file/8-020-1144-2018.pdf

Dotyczy wprowadzenia do polskiego systemu prawnego możliwości utworzenia krakowskiego związku metropolitalnego. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2934

Strona 1 z 2