Back to Top

uk33

A- A A+
Klub Poselski Nowoczesna - Artykuły filtrowane wg daty: maj 2017

Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - zmiany terminu, z 60 dni na 25 dni, zwrotu różnicy podatku od towarów i usług oraz określenia formy, w jakiej następować będzie wykreślenie podatnika VAT z rejestru podatników.

 - Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nie powinny być łączone z wyborami samorządowymi. Ustawodawcy nie przewidzieli tego pracując nad Kodeksem wyborczym, ustanawiając sztywny termin, że wybory samorządowe muszą się odbywać w ostatnią niedzielę przed zakończeniem kadencji samorządów terytorialnych. Nowoczesna złoży propozycję nowelizacji ustawy Kodeks wyborczy, która uniemożliwi przeprowadzenie wyborów w dniu, w którym wypadają święta państwowe, kościelne lub które są dniami wolnymi od pracy.  – powiedział w Sejmie poseł Marek Sowa (17.05.2017.).

Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - wyrównania szans osób prowadzących działalność gospodarczą, będących wspólnikami, członkami zarządu lub prokurentami spółek lub wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (o ile z tego tytułu podlegają ubezpieczeniu społecznemu) w dostępie do niektórych uprawnień pracowniczych i stanowisk, na które wymagane jest posiadanie określonego stażu pracy.

Projekt dotyczy intencją wnioskodawców jest umożliwienie mieszkańcom gminy, powiatu oraz województwa inicjatywy uchwałodawczej w sprawach związanych z funkcjonowaniem lokalnej władzy publicznej.

Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - kompleksowego uregulowania trybu wyboru członków do Krajowej Rady Sądownictwa przez sędziów: Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów administracyjnych oraz sądów wojskowych, a także ukształtowania na nowo liczby członków Rady wybieranych przez sędziów poszczególnych sądów.

Klub Poselski Nowoczesna zdecydował o zmianach w składzie swojego prezydium. Obecnie Prezydium Klubu stanowią posłowie: