Back to Top

uk33

A- A A+
Klub Poselski Nowoczesna - Artykuły filtrowane wg daty: kwiecień 2017

Ryszard Petru zajmie się strategią partii i wyborami samorządowymi. Katarzyna Lubnauer skupi się na bieżących pracach Klubu Poselskiego.

 - Nowoczesna jest Polsce potrzebna. Jesteśmy racjonalnym głosem na polskiej scenie politycznej. Proponujemy podział obowiązków, nowy dynamizm i z nową werwą. Rozdzielamy kompetencje, to efekt mojego udziału w spadkach sondażowych. Jesteśmy jedną z najbardziej aktywnych partii w Sejmie. – mówił Ryszard Petru w Sejmie w środę 26 kwietnia.

Katarzyna Lubnauer podziękowała za zaufanie i stwierdziła, że Nowoczesna potrzebuje nowego otwarcia. - Zadania szefa partii i klubu były często trudne do połączenia. Liczę, że podział kompetencji pozytywnie wpłynie na ocenę działalności partii. Pomyślimy nad zmianami w składach komisji sejmowych, nad personalną odpowiedzialnością za poszczególne obszary tematyczne. Będziemy szybciej reagowali na bieżące wydarzenia.

Niebawem Klub Poselski Nowoczesnej dokona wyboru nowego prezydium.

Nowoczesna chce zrównania szans w dostępie do stanowisk w administracji publicznej i zmian w prawie w zakresie dotyczącym naliczania urlopu.

Samorząd, to ostatni obszar, którego PiS nie może przejąć, choć trzeba przyznać, że bardzo się stara. Dzisiaj PiS podejmuje kolejną próbę zwiększenia wpływu na działania samorządu, wprowadzając zmiany do ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych.

Trzeba wyraźnie stwierdzić, że nadmierne zadłużanie się – o czym mówi PiS - nie jest obecnie największym problemem samorządów. Od 2010 samorządy mają coraz lepsze wyniki finansowe, a w latach 2015 i 2016 osiągnęły nadwyżkę budżetową. Dzięki temu minister finansów mógł się pochwalić łącznym deficytem w sektorze finansów publicznych i samorządowych na poziomie 2,4%. Według posła Marka Sowy, członka prezydium Klubu Poselskiego Nowoczesna, prawdziwymi powodem wprowadzenia przez PiS zmian w tej ustawie jest chęć wpływania na funkcjonowanie samorządów. Stanie się to poprzez proponowane w ustawie zapisy m.in. o sposobie wyboru prezesów RIO, możliwość dowolnych zmian na tym stanowisku, podporządkowanie administracji regionalnych izb obrachunkowych administracji rządowej. Ta ustawa jest kolejnym kamieniem milowym na drodze do obsadzenia stanowisk przez partyjnych kolegów w niezależnych organach kontroli.

Najpierw PiS dokonał skoku na policję i służby, potem na prokuraturę. Teraz upartyjnia Krajową Radę Sądownictwa. - Tą ustawą politycy PiS-u kończą właśnie ostatni odcinek taśmociągu do załatwiania własnych, partyjnych spraw, przy wykorzystaniu państwowych instytucji. – mówiła w Sejmie posłanka Nowoczesnej K. Gasiuk-Pihowicz.  - Nowoczesna apeluje do posłów PiS o wycofanie z procedowania wadliwej konstytucyjnie ustawy – dodała wicemarszałek B. Dolniak.

Projekt ustawy o upartyjnieniu KRS jest niekonstytucyjny i wprost łamie artykuł 10 Konstytucji RP, gwarantujący trójpodział władzy. Sędziów do Krajowej Rady Sadownictwa mają wybierać, nie jak dotychczas sami sędziowie, ale PiS-owska większość parlamentarna. Konstytucja jasno wskazuje, ilu członków KRS-u ma być wybranych przez parlament. Zgodnie z art. 187 Konstytucji jest to tylko 4 posłów i 2 senatorów. Po uchwaleniu projektu parlament wybierze łącznie do KRS aż 21 członków.

 - Albo Minister Sprawiedliwości nie potrafi liczyć na palcach do czterech i do dwóch, albo z premedytacją łamie Konstytucję. – punktowała w Sejmie posłanka Gasiuk-Pihowicz. – Ta ustawa prowadzi do upartyjnienia KRS.

 - Zwróciłam się do ekspertów: profesora Ryszarda Piotrowskiego i dra Tomasza Zalasińskiego z prośbą o ocenę projektu Prawa i Sprawiedliwości. Obydwie opinie potwierdzają, że projekt PiS dot. zmian w KRS jest niekonstytucyjny. Apelujemy ponownie do posłów PiS o wycofanie tego projektu z procedowania, bo w pracach komisyjnych nie da się go poprawić. Jest od podstaw niekonstytucyjny. – podsumowała wicemarszałek Barbara Dolniak.

W czyim interesie działa minister obrony narodowej Antoni Macierewicz? Z takim pytaniem zwrócił się dziś w Sejmie do Jarosława Kaczyńskiego sekretarz generalny Nowoczesnej Adam Szłapka. – Mamy dziś w prasie informacje, że nawet MI6, brytyjski wywiad, podważa wiarygodność Polski – powiedział poseł Szłapka.

„Polityka” cytuje dziś fragment raportu brytyjskiego wywiadu napisanego po tym, jak w grudniu 2015 roku Bartłomiej Misiewicz wszedł do warszawskiej siedziby i przejął Centrum Europejskiego Kontrwywiadu NATO.

„Efektem obecnych czystek przeprowadzanych przez polskie władze są masowe próby infiltracji ze strony rosyjskich służb, kto re chcą umieścić jak najwięcej swych ludzi w polskiej administracji. Polska przestaje być sojusznikiem w obliczu wyzwań ze strony Rosji i staje się zagrożeniem dla całej naszej wspólnoty”  – czytamy w tygodniku. – Dziś do Centrum Europejskiego Kontrwywiadu Amerykanie nie chcą delegować żadnego oficera. Słyszymy dziś także o kolejnych odejściach oficerów z GROM-u – wyliczał poseł Szłapka i powtórzył, że szef resortu obrony nie zajmuje się modernizacją polskiej armii, niszczy ją i naraża bezpieczeństwo Polaków.

– O powadze sytuacji świadczy fakt, że nawet prezydent Duda, który milczał w tych tematach bardzo długo, teraz się w sprawy obronności zaangażował  – powiedział w Sejmie Adam Szłapka. Nawiązał z w ten sposób do dzisiejszego listu szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który w imieniu prezydenta RP, zwrócił się do Antoniego Macierewicza o "stosowne wyjaśnienia" w sprawie działań wobec oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

- Panie Prezydencie, jest pan zwierzchnikiem sil zbrojnych, jest pan osobą konstytucyjnie za tę kwestię odpowiedzialną. Proszę się wywiązywać ze swoich obowiązków, proszę pisać listy do ministra Macierewicza i domagać się wyjaśnień od człowieka, który jest szkodnikiem w polskiej armii. Polityka epistolarna nie jest problemem. Problemem jest to, że Antoni Macierewicz konsekwentnie topi zdolności bojowe polskiej armii i powinien jak najszybciej zostać odwołany  – podsumował Adam Szłapka.

Nowoczesna chce ograniczenia katalogu osób uprawnionych do poruszania się po drogach kolumnami uprzywilejowanymi. Dziś obejmuje on ponad 200 osób.  – Nie ma takiej potrzeby, by wykorzystywać poruszanie się kolumnami uprzywilejowanymi przez najróżniejszych, często pomniejszych,  przedstawicieli rządu PiS. Wszyscy obywatele są równi wobec prawa – powiedział na konferencji prasowej w Sejmie Sekretarz Generalny Nowoczesnej poseł Adam Szłapka.

W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w mediach społecznościowych informujemy, że: