Back to Top

uk33

A- A A+
Klub Poselski Nowoczesna - Artykuły filtrowane wg daty: październik 2017

Ustawa ma na celu podnieść wynagrodzenie wszystkich lekarzy, a w szczególności lekarzy rezydentów. Ustawa zakłada podniesienie minimalnego wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów z 0,7% do 1,2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzednim, czyli obecnie minimalne wynagrodzenie lekarza rezydenta wyniosłoby 4860 zł. – W przyszłym roku według prognoz przeciętne miesięczne wynagrodzenie może wzrosnąć o 8% – minimalna pensja lekarza rezydenta mogłaby wynieść 5200 – 5300 zł.

Projekt ustawy stanowi alternatywę dla obywatelskiego projektu ustawy ograniczającej handel w niedzielę oraz do poselskich poprawek do niej ograniczających zakaz do dwóch niedziel w miesiącu. Niniejsza propozycja pozwala osiągnąć cel zakładany przez autorów projektu obywatelskiego oraz poprawek (tj. zagwarantowanie osobom zatrudnionym w handlu przynajmniej dwóch wolnych niedziel w ciągu miesiąca, co zgodnie z postulatami strony społecznej miałoby pozytywny wpływ na ich życie prywatne i rodzinne), nie wywołują jednak jego negatywnych skutków.