Back to Top

uk33

A- A A+
Klub Poselski Nowoczesna - Artykuły filtrowane wg daty: styczeń 2017
czwartek, 19 styczeń 2017 20:03

Obradował Klub Poselski Nowoczesnej

Przygotowania do wyborów samorządowych oraz współdziałanie partii opozycyjnych były tematem dzisiejszego (19.01.17) posiedzenia Klubu Poselskiego Nowoczesna. – Apelujemy do PO o wspólne posiedzenie klubów, aby wypracować wspólne działania w kwestiach zasadniczych – powiedział na konferencji prasowej po posiedzeniu Klubu Ryszard Petru, przewodniczący Nowoczesnej. 

Nowoczesna  nie będzie popierać żadnych zmian w ordynacji wyborczej, które proponuje PiS. Według posłów Nowoczesnej jest to działanie mające na celu wyłącznie dostosowanie  ordynacji wyborczej do potrzeb PiS.

W ramach przygotowań do wyborów samorządowych Nowoczesna powołała  szefa sztabu wyborczego  na szczeblu krajowym.  W każdym regionie powołani zostali również szefowie  sztabów regionalnych. Przygotowywane są szkolenia dla członków sztabów organizujących  kampanię wyborczą oraz dla kandydatów na  radnych.  – Na posiedzeniu Klubu  podsumowaliśmy dotychczasowe przygotowania. Jesteśmy zaawansowani  w przygotowaniach do wyborów samorządowych – podsumował poseł  Adam Szłapka, Sekretarz Generalny partii.  – Jesteśmy gotowi na wybory samorządowe, niezależnie kiedy miały by się odbyć – dodał poseł Szłapka. Nowoczesna  ma już pięć tysięcy członków w całym kraju.

Posłanka Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca partii przypomniała podczas konferencji, że Nowoczesna organizuje pomoc prawną  dla osób, które uczestniczyły w protestach przed Sejmem w dniu 16 grudnia ubiegłego roku, a  których wizerunki pojawiły się w mediach jako osby poszukiwane przez policję. Osoby te mogą  się zwrócić o pomoc do biur poselskich posłów:  Kamili Wróblewskiej, Zbigniewa Gryglasa i Kamili Gasiuk-Pihowicz.  – Uważamy że to co robi minister  Błaszczak to próba zastraszenia Polaków, którzy biorą udział w takich protestach – stwierdziła Lubnauer.

Ryszard Petru poproszony o komentarz do prowadzonego przez premier przeglądu mediów powiedział:  premier Beata Szydło powinna mieć na co dzień kontakt ze swoimi ministrami nie tylko raz do roku.

Oświadczenie

Główny kanał informacyjny telewizji publicznej – TVP Info w popołudniowym wydaniu specjalnym podał dziś za portalem „Do Rzeczy” informację, że 16 grudnia 2016 r., w dniu rozpoczynającym protest opozycji w Sejmie, przygotowywany był „apel opozycji o interwencję do Unii Europejskiej”.

Informacja ta jest całkowicie nieprawdziwa, a sposób jej zaprezentowania przez TVP Info nosi znamiona prowokacji.

Nowoczesna nie wie o żadnej takiej inicjatywie.

Polska jest członkiem Unii Europejskiej, a członkostwo to jest jednym z gwarantów polskiego bezpieczeństwa i rządów prawa. Rozmawiamy i będziemy rozmawiali z przedstawicielami instytucji unijnych o bieżącej sytuacji w Polsce. To element naszego patriotyzmu i odpowiedzialności.

Tworzenie i powielanie nieprawdziwych informacji to jedna z metod działania, które stosują niedemokratyczne, pragnące destabilizacji w Europie rządy. Stanowczo protestujemy przeciwko wdrażaniu tej metody w Polsce, przez telewizję, której misją powinna być  obiektywna informacja.

Oczekujemy natychmiastowego wycofania się z rozpowszechniania tej informacji i sprostowania jej.

Paweł Rabiej
Rzecznik Nowoczesnej

Warszawa, 17 stycznia 2017 r.

We wtorek, 17 stycznia 2017 w Sejmie odbyły się konsultacje społeczne Klubu Poselskiego Nowoczesna na temat:  „Polski system emerytalny. Stan i wyzwania po demontażu OFE i obniżeniu wieku emerytalnego.” W konsultacjach wzięli udział posłowie i członkowie Nowoczesnej, ekonomiści i eksperci, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz zainteresowani tematyką obywatele.

Podczas konsultacji postawiono diagnozę obecnego stanu systemu emerytalnego oraz zmian, wprowadzanych przez rząd PiS. Wybrzmiało zaniepokojenie o stabilność finansów publicznych, które już w perspektywie najbliższych lat odczują negatywne skutki obniżenia wieku emerytalnego oraz utrzymywania przywilejów emerytalnych wielu grup zawodowych. W tej sytuacji wysokie jest prawdopodobieństwo przekroczenia konstytucyjnego progu zadłużenia (relacja długu publicznego do PKB 60%). Podkreślono, że obecny system emerytalny nie tworzy zachęt do pracy, skutkując niską aktywnością zawodową i  wczesnym przechodzeniem na emeryturę.

Poruszono też kwestię emerytury minimalnej. Jej obecna konstrukcja również nie stanowi zachęty do dłuższego odprowadzania składki, a brak obiektywnych kryteriów jej ustalania (np. w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem) stanowi pokusę dla polityków do składania populistycznych obietnic jej podnoszenia – kosztem zwiększonego deficytu ZUS.

Zdaniem uczestniczącego w konsultacjach Jeremiego Mordasewicza, istotą przywilejów emerytalnych nie jest wcześniejsze prawo do emerytury, ale oderwanie wysokości tej emerytury od zgromadzonych składek, co skutkuje niesprawiedliwością systemu emerytalnego wobec osób objętych powszechnym systemem emerytalnym i wiąże się z poważnymi kosztami dla finansów publicznych (a pośrednio – wszystkich pracujących).  Z kolei prof. Stanisław Gomułka nazwał niesprawiedliwością i nieracjonalnością systemu emerytalnego różnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, postulując jak najszybsze jego zrównanie.

Szeroko dyskutowane były rola i przyszłość OFE, zarówno w kształtowaniu wysokości emerytur, jak i jako ważnego uczestnika polskiego rynku kapitałowego. Wśród uczestników nie było wątpliwości co do konieczności odbudowy drugiego filaru systemu emerytalnego: powszechnego, kapitałowego, konkurencyjnego i efektywnego. Ani OFE w obecnym kształcie, ani propozycje rządowe co do zmian w drugim filarze nie mogą spełniać należycie tych warunków.

Pojawił się też wątek niskiego zaufania do ZUS oraz nikłej świadomości społecznej zagadnień związanych z systemem emerytalnym. Ryszard Petru sugerował, że wynika to z nadmiernego skomplikowania, m.in. w formie tworzenia subkont w ZUS. Pojawiły się też zastrzeżenia co do zbyt częstych i niespójnych zmian w systemie emerytalnym oraz nieodpowiedniej polityki informacyjnej ZUS.

 

Nowoczesna przygotowuje się do referendum zainicjowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zgłosimy swojego  przedstawiciela do komitetu referendalnego oraz mobilizujemy struktury terenowe partii do akcji zbierania podpisów. – Najbliższe miesiące to będzie ważny czas dla polskiej edukacji i dla wszystkich dla których ważny jest kształt naszej oświaty – mówiła na konferencji Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca Nowoczesnej.

W ramach działań związanych z planowanym referendum przeciw przygotowanej przez PiS reformie systemu szkolnego, Nowoczesna przygotuje ogólnopolską akcję informacyjną, w ramach której będziemy tłumaczyć konsekwencje wprowadzanego przez PiS chaosu. Konsekwencje jakie poniosą nauczyciele, samorządy, ale przede wszystkim uczniowie i ich rodzice. Materiały, informacje, komentarze będą umieszczane na prowadzonej od kilku miesięcy stronie internetowej www.bronimyedukacji.pl

Podjęte już zostały decyzje o utworzeniu w strukturach partii sieć koordynatorów regionalnych, których zadaniem będzie prowadzenie akcji informacyjnej oraz akcji zbierania podpisów. Będzie prowadzony monitoring uchwał podejmowanych przez samorządy, a wynikających z konieczności realizowania ustawy oświatowej. Dokonywana będzie ocena ich wpływu na funkcjonowanie sieci szkół, bazy lokalowej i ew. wpływu na zmiany w zatrudnieniu nauczycieli.

Nowoczesna powołuje zespół referendalny ds. Akcji referendalnej. W skład zespołu wchodzą: Katarzyna Lubnauer, Marek Sowa, Kornelia Wróblewska, Joanna Schmidt, Joanna Scheuring-Wielgus Mirosław Suchoń, Mirosław Pampuch, Zbigniew Gryglas. Zadaniem zespołu będzie koordynacja całej akcji zbierania podpisów do referendum oraz przygotowanie informacji i materiałów dla obywateli.

Podczas konferencji posłowie Katarzyna Lubnauer, Kornelia Wróblewska i Marek Sowa przypomnieli również propozycje programowe Nowoczesnej dotyczące obszaru oświaty m.in. znaczenie wprowadzania edukacji praktycznej zwłaszcza w takich przedmiotach jak biologia, chemia, fizyka; postawienie na naukę języków obcych, oraz indywidualne doradztwo zawodowe (likwidacja gimnazjum powoduje, że dzieci będą musiały rok wcześniej wybierać swoją drogę zawodową).

piątek, 13 styczeń 2017 14:12

Dekalog Antysmogowy Nowoczesnej

Wprowadzenie dopłat dla gospodarstw domowych o niskich dochodach korzystających z czystych paliw, zmiany prawne umożliwiające ustanowienie czasowych lub stałych stref ograniczonej lub stałej emisji spalin, większe kary dla palących śmieciami – to tylko niektóre z zapisów Dekalogu Antysmogowego Nowoczesnej, który w piątek przedstawili posłowie ugrupowania. To katalog działań, które powinny być elementem programu rządowego, by skutecznie zadbać o zdrowie i życie Polaków.

Dodatkowo Nowoczesna inicjuje akcję „Obywatelski monitoring powietrza”, w ramach której we wszystkich biurach poselskich .N do wypożyczenia dla obywateli będą czujniki pomiaru zanieczyszczeń powietrza.

W Polsce są trzydzieści trzy miasta, które znajdują się na liście pięćdziesięciu najbardziej zanieczyszczonych miast Europy. Przez zaniedbania rządu w 2016 roku 46 tysięcy osób zmarło z powodu powikłań chorobowych spowodowanych smogiem.  - Taka rzecz nie powinna mieć miejsca w XXI wieku – skomentował sprawę wiceprzewodniczący Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz.  - Smog to ogromny problem zdrowotny a substancje w nim zawarte są powodem wielu poważnych chorób, w tym raka. Na zdrowotne konsekwencje obecności smogu szczególnie narażone są dzieci, kobiety w ciąży, osoby w podeszłym wieku.   Jeśli do smogu dołączymy nikotynizm i smog elektromagnetyczny to jest to wielka bomba zdrowotna.  – zdiagnozował problem poseł Marek Ruciński. Natomiast poseł Marek Sowa zwrócił uwagę na to, że premier zapowiedziała podjęcie specjalnych działań na rzecz poprawy powietrza, jedno z działań zostało dzisiaj ujawnione - Szyszko mówi że jednym ze sposobów jest geotermia, w tej chwili uruchamiana jest geotermia w Toruniu. Nie chcemy aby każdy program rządu kończył się programem dla Rydzyka.

Na konferencji prasowej w Sejmie wystąpili posłowie Jerzy Meysztowicz, Marek Ruciński, Kornelia Wróblewska, Marek Sowa, Elżbieta Stępień, Ewa Lieder, Zbigniew Gryglas, Marek Ruciński, Mirosław Suchoń, Joanna Augustynowska, Paweł Kobyliński.

Poniżej treść Dekalogu Antysmogowego Nowoczesnej:

  1. Narodowy plan rozbudowy sieci ciepłowniczej.
  2. Współfinansowanie wymiany kotłów na nowoczesne, spełniające normy V generacji.
  3. Program wsparcia wymiany taboru komunikacji zbiorowej na niskoemisyjny.
  4. Promowanie środków komunikacji publicznej, pojazdów z niską emisją.
  5. Zmiany prawne umożliwiające ustanowienie czasowych lub stałych stref ograniczonej lub stałej emisji spalin.
  6. Zaostrzenie norm jakości sprzedawanego węgla i opału.
  7. Monitoring i system kontroli (m. in. z wykorzystaniem polskich dronów) i większe kary dla palących śmieciami.
  8. Edukacja - uczmy już najmłodszych jakie są przyczyny smogu i jak zapobiegać zanieczyszczeniom powietrza.
  9. Dopłaty do ogrzewania dla gospodarstw domowych (o niskich dochodach) korzystających z czystych paliw.
  10. Natychmiastowe wydanie rozporządzeń dotyczących standardów kotłów i jakości paliw.

 

 

Narasta ryzyko totalnego chaosu w państwie.  Stąd lider Nowoczesnej jako jeden z wariantów zaproponował, aby w Senacie podczas debaty nad budżetem zostały zgłoszone poprawki do tej ustawy przygotowane w sejmie przez posłów. Propozycja ta została skomentowana przez jednego z ministrów PiS, jako wariant do rozważenia. - Oczekiwałbym gestu z drugiej strony, inaczej nie wiadomo, czy taki wariant jest możliwy – powiedział dzisiaj na konferencji Ryszard Petru, Przewodniczący Nowoczesnej.

 - Dziś ostatni dzień prac nad budżetem w komisjach senackich, to najwłaściwszy moment, by senatorowie PiS zgłosili te poprawki, które miały być przedmiotem debaty parlamentarnej – powiedział w środę Ryszard Petru w Sejmie.

Zdaniem przewodniczącego Nowoczesnej, jeśli senatorowie mieliby szansę zgłosić proponowane poprawki, to spokojnie można by je rozpatrzyć i dokończyć debatę budżetową.  – Taki gest PiSu oznaczałby chęć wyjścia z obecnego kryzysu parlamentarnego i dałby sygnał otwartości na rozmowy. – powiedział R. Petru.

Protest posłów Nowoczesnej  i PO w sali posiedzeń Sejmu RP będzie trwać do 11 stycznia. Chodzi w nim o uchwalenie legalnego budżetu, bo zdaniem opozycji, projekt głosowany wieczorem 16 grudnia w Sali Kolumnowej nie został procedowany właściwie: brakowało kworum, opozycja nie miała szans zgłaszać wniosków formalnych, a do teraz nie ma jawnych nagrań ze wszystkich kamer rejestrujących to spotkanie.  - Sytuacja funkcjonowania dwóch Sejmów, nielegalnie przyjętego budżetu, braku debaty, będzie powodowała że wizerunek i gospodarka Polski będą na tym tracić - podkreślił w poniedziałek lider Nowoczesnej.

Polski system emerytalny. Stan i wyzwania po demontażu OFE i obniżeniu wieku emerytalnego. 17 stycznia 2017 r. (wtorek), godz. 11.00 – 13.30 Sejm RP, ul. Wiejska 4/6/8 Warszawa, sala im. Zofii Moraczewskiej (bud. G, sala 25) W 1999 roku przeprowadzono w Polsce kompleksową reformę emerytalną, która miała być odpowiedzią na niekorzystne zmiany demograficzne oraz pogarszającą się sytuację budżetu państwa. Powodzenie zmian było uzależnione m. in. od konsekwencji kolejnych rządów w zakresie polityki emerytalnej. Niestety w okresie 17 lat od reformy większość decyzji politycznych miała szkodliwy wpływ na bezpieczeństwo emerytalne – z systemu wyłączano kolejne grupy zawodowe, nadawano przywileje branżowe, przeprowadzono dwa „rozbiory OFE” w 2011 i 2014, a także obniżono wiek emerytalny odwracając niezbędną reformę z 2012 roku. Wszystko to wpływa na zmniejszenie pewności i wysokości naszych przyszłych emerytur. Konsultacje Nowoczesnej będą poświęcone ocenie obecnego stanu polskiego systemu emerytalnego i dyskusji na temat potrzebnych zmian, które wzmocniłyby pewność i wysokość emerytur. Do udziału zapraszamy ekspertów oraz przedstawicieli think tanków, organizacji społecznych oraz instytucji publicznych zaangażowanych w tematykę. Konsultacje poprowadzą: Joanna Augustynowska, posłanka Nowoczesnej, Paweł Rabiej, członek zarządu Nowoczesnej, Mateusz Sabat, dyrektor zespołu analiz Nowoczesnej Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 16 stycznia 2017 r. (poniedziałek) do godz. 12:00 pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o zaznaczenie w zgłoszeniu mailowym daty i tematu spotkania