Back to Top

uk33

A- A A+
Klub Poselski Nowoczesna - Artykuły filtrowane wg daty: sierpień 2016

Podczas dzisiejszej konferencji Ryszard Petru razem z posłami Nowoczesnej przedstawili 21 Postulatów Sierpniowych. Lider Nowoczesnej zapowiedział również marsz sprzeciwu wobec zmian w systemie oświaty i ochrony zdrowia, który odbędzie się 24 września. 

Historia zatacza koło. 36 lat temu, w warunkach głębokiego komunizmu, gdy niepodzielną władzę sprawowała PZPR, podpisano „Porozumienia Sierpniowe”. Przedstawienie 21 postulatów przez    Solidarność, niekoniecznie aktualnych w dzisiejszych realiach politycznych i gospodarczych, było wtedy przełomowe. To był ważny moment w historii naszego kraju.

Dzisiaj na próżno szukać dialogu z obecnie panującą władzą PiS. Potrzebny jest mocny sprzeciw społeczny wobec tego typu zachowań. Ważne jest, abyśmy przypomnieli sobie o co chodziło tym, którzy walczyli o naszą wolność. Walczyli o to, żeby wszyscy byli równi wobec prawa.

24 września w Warszawie odbędzie się marsz. Marsz sprzeciwu wobec tego, co dzieje się w Polsce, polskiej edukacji, całej oświacie, ochronie zdrowia. Ważne jest, abyśmy w tego typu proteście uczestniczyli wszyscy, bo dzisiaj niestety jest tak, że z obecnie panującą władzą nie ma kontaktu, nie ma rozmowy – dodał lider Nowoczesnej.

W momencie, gdy niepodzielną władzę sprawuje PiS, a jego rząd ogranicza wolności gospodarcze i polityczne, łamie podstawowe zasady prawa i posługuje się propagandą, Nowoczesna musi bronić wolności i zasad demokratycznego państwa prawa. Paweł Rabiej, członek zarządu Nowoczesnej powiedział – Każde pokolenie walczy o co innego, o swoje postulaty. Pokolenie sierpnia 80. wygrało swoją walkę 36 lat temu. Nasze postulaty powstały w wyniku dialogu, w wyniku rozmów z członkami Nowoczesnej w całym kraju. Dzisiaj walcząc ze złą władzą PiS przedstawiamy 21 postulatów naszego pokolenia. 

Domagamy się:

 1. Poszanowania wolności i godności każdego obywatela i obywatelki.
 2. Bezwzględnego przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa.
 3. Pociągnięcia do odpowiedzialności winnych łamania Konstytucji i ustaw.
 4. Odpartyjnienia mediów publicznych.
 5. Zagwarantowania bezpieczeństwa Polski przez współpracę z UE i NATO.
 6. Porzucenia populistycznej, nieskutecznej polityki gospodarczej.
 7. Gospodarki rynkowej, która służy ludziom, a nie rządzącym.
 8. Ukrócenia nepotyzmu i upartyjnienia stanowisk.
 9. Poszanowania własności prywatnej.
 10. Poszanowania swobody umów i działalności gospodarczej.
 11. Zmniejszenia zadłużenia państwa.
 12. Ograniczenia przywilejów emerytalnych i fiskalnych.
 13. Równego dostępu do służby zdrowia, podwyżek dla pielęgniarek i położnych.
 14. Poprawy jakości edukacji na każdym poziomie.
 15. Rozwijania kultury otwartej i dostępnej dla wszystkich.
 16. Zagwarantowania odpowiedniej liczby miejsc w i przedszkolach.
 17. Wzmocnienia samorządów i społeczności lokalnych.
 18. Państwa nie narzucającego ideologii obywatelom.
 19. Skutecznych działań na rzecz czystego środowiska i lepszej jakości otoczenia.
 20. Zwalczania mowy pogardy i nienawiści.
 21. Niezakłamywania historii i patriotyzmu, który łączy a nie dzieli.
wtorek, 30 sierpień 2016 10:23

Ryszard Petru w "Faktach po Faktach" [TVN24]

PiS używa mowy nienawiści. Słowa o "zdrajcach" są niegodne prezydenta - mówił w "Faktach po Faktach" lider Nowoczesnej Ryszard Petru o wypowiedzi Andrzeja Dudy podczas niedzielnych uroczystości pogrzebowych "Inki" i "Zagończyka".

Obejrzyj program >> TVN24.pl

Oczekujemy wyjaśnień od ministra Błaszczaka ws. zajść podczas uroczystości pogrzebowych „Inki” i „Zagończyka”. Nie może być tak, że ONR będzie wskazywało, kto ma prawo uczestniczyć w uroczystościach patriotycznych. Na razie to jeden przypadek pobicia, ale może być ich więcej. PiS swoją bezczynnością daje przyzwolenie na agresję.

Na poniedziałkowej konferencji w Sejmie Ryszard Petru powiedział – Państwo jest pasywne i nie zauważa, że komuś dzieje się krzywda. Oczekujemy wyjaśnień od ministra Błaszczaka. Policja powinna bronić ofiary i blokować napastników.

Co musi się wydarzyć, by rząd zareagował i sprzeciwił się takim zachowaniom? Prezydent Andrzej Duda i Premier Beata Szydło powinni zareagować i potępić takie działania. Joanna Scheuring-Wielgus powiedziała: – Obawiamy się, że takie sytuacje mogą się powtórzyć – w końcu mogą być ofiary śmiertelne.

– Dostałam list od mieszkańca Gdańska ws. wczorajszych zajść. Jako przewodnicząca zespołu przeciwko mowie nienawiści mówię „nie” takiemu zachowaniu – podsumowała posłanka Nowoczesnej.

poniedziałek, 29 sierpień 2016 12:17

Nowoczesna: mapa drogowa reprywatyzacji

Kwestia reprywatyzacji przeciąga się w nieskończoność. Ta kwestia powinna zostać jak najszybciej wyjaśniona i rozwiązana. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Kamila Gasiuk-Pihowicz powiedziała: To, co leży na szali to: szacunek do prawa własności, los tysięcy polskich rodzin, przyszłość instytucji publicznych, ład przestrzenny. Główną przyczyną obecnych kontrowersji jest to, że przez lata ten temat był pomijany.

Reprywatyzacyjna mapa drogowa opiera się na następujących założeniach:

– państwo musi szanować prawo własności, zarówno w stosunku do właścicieli, jak i spadkobierców,

– starych krzywd nie można naprawiać nowymi krzywdami, dotykającymi lokatorów lub instytucje publiczne,

– głównymi beneficjentami reprywatyzacji powinni być spadkobiercy, a nie handlarze roszczeń. By jednak uniknąć zarzutów o niekonstytucyjność, wszyscy którzy dysponują prawowitym tytułem własności powinni otrzymać odszkodowanie,

– proces reprywatyzacyjny powinien obejmować wszystkich, bez względu na narodowość, o ile oczywiście takie roszczenia nie zostały pokryte już wcześniej na podstawie umów międzynarodowych,

– powołanie funduszu reprywatyzacyjnego, który zajmie się rozwiązaniem kwestii roszczeń, działającego w pełni transparentnie,

- włączenie w wypracowywanie rozwiązania Niemiec, Izraela i USA. Niemiec ze względu na odpowiedzialność za wywołanie II wojny światowej oraz własne doświadczenia zwrotu majątków; USA i Izraela ze względu na skalę roszczeń ich obywateli.

– 2, 3-letni okres zbierania roszczeń i środków, by po tym okresie ustalić procentowy zakres, formę i skalę i odszkodowania,

– jak najszybsze powołanie kilkuosobowego zespołu roboczego, a następnie zespołu parlamentarnego, w pracach którego wezmą przedstawiciele wszystkich klubów, a także eksperci, przedstawiciele spadkobierców, samorządów, lokatorów i ruchów miejskich – tak, by w dialogu wypracować najlepsze rozwiązanie,

– zaangażowanie wszystkich sił politycznych w wypracowanie rozwiązania, zwłaszcza partii rządzącej: bez PiS nie uda się rozwiązać problemu,

suplement do oświadczenia majątkowego urzędników i polityków, a także urzędników podejmujących decyzje reprywatyzacyjne, w którym deklaruje się posiadanie roszczeń reprywatyzacyjnych.

Sytuacja pokazuje, co dzieje się kiedy państwo nie stoi na jasnym stanowisku, nie potrafi zabierać głosu. Odpowiedzią Nowoczesnej jest propozycja drogowej mapy reprywatyzacyjnej, a nie szczegółowe rozwiązania. Chcemy wyjaśnić tę kwestię i rozmawiać w oparciu o dialog.

Paweł Rabiej, członek zarządu Nowoczesnej powiedział – Rozwiązania przyszłe trzeba przede wszystkim oprzeć o dialog. Powinniśmy skoncentrować się na przyszłości, wyciągnijmy wnioski, trzeba wypracować rozwiązanie które zamknie sprawę.
Kluczowa jest koncentracja na przyszłości i współpraca wszystkich sił politycznych. Konieczne jest, aby było to kompleksowe rozwiązanie.

Byłoby mądrze i rozsądnie gdybyśmy zebrali wszystkie roszczenia, oszacowali je, a państwo na podstawie jasnych algorytmów zdecydowało, co jest możliwe. To będą trudne rozmowy, ale to jest potrzebne wszystkim, którzy swoich roszczeń dochodzą.

Hanna Gronkiewicz-Waltz wyciągnęła pierwsze wnioski z apeli Nowoczesnej o pełne wyjaśnienie niejasności przy procesie reprywatyzacji w Warszawie. Wciąż jednak działania warszawskiego ratusza są niewystarczające. – Potrzebna jest komisja, być może z wnioskami prokuratorskimi. – mówił w piątek w Rzeszowie lider Nowoczesnej Ryszard Petru.

Wyjaśnienie sprawy handlu roszczeniami i przejmowania domów i działek w Warszawie będzie testem uczciwości dla Hanny Gronkiewicz Waltz.

–  Prezydent Warszawy nie może mówić, że za aferę reprywatyzacyjną odpowiadają tylko dyrektorzy. Niejasna jest też rola Ministerstwa Finansów w całym procederze. Oczekiwałbym bardzo stanowczych działań ze strony Hanny Gronkiewicz-Waltz, być może też ze strony zarządu krajowego PO. Przerzucanie się odpowiedzialnością nie sprzyja wyjaśnieniu sprawy. A zamiatanie afer pod dywan powoduje, że wygrywa PiS – powiedział Ryszard Petru.

Nowoczesna uważa, że nie może być Warszawy dwóch opowieści: tej, w której handlarze roszczeń łatwo realizują swoje interesy i tej, w której lokatorzy są wyrzucani z domów na bruk, a inwestorzy nie mogą realizować inwestycji. Czy władze stolicy uczciwie i zdecydowanie zareagują w sprawie niejasności dotyczących praw do nieruchomości w stolicy? Nowoczesna już w ubiegłym tygodniu zgłosiła postulaty:

 • domaga się, by prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz wyciągnęła konsekwencje polityczne i prawne wobec osób odpowiedzialnych za sytuację w ratuszu. W szczególności – dyrektora BGN – dyr. Marcina Bajko oraz nadzorującego BGN prezydenta Jarosława Jóźwiaka;
 • domaga się od Ratusza opublikowania pełnej listy nieruchomości, które przypadły handlarzom roszczeń i spadkobiercom – po to, aby opinia publiczna i media mogły zweryfikować, czy nie było personalnych powiązań pomiędzy urzędnikami a handlarzami roszczeń;
 • apeluje do Rady Miasta Warszawy, by powołała komisję doraźną, która otrzyma wszystkie dokumenty w sprawie reprywatyzacji i będzie nadzorować i monitorować jej przebieg – zwłaszcza działania po wejściu w życie tzw. „małej ustawy reprywatyzacyjnej”.
 • domaga się stanowczej reakcji władz krajowych PO, w szczególności Grzegorza Schetyny. To Platforma Obywatelska rządzi w stolicy i ponosi za tę sytuację odpowiedzialność polityczną.

Cieszy nas fakt, że Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz stara się wyjaśnić aferę reprywatyzacyjną. Nasze apele przyniosły efekt. Szkoda, że tak późno. Domagaliśmy się wyciągnięcia konsekwencji oraz powołania komisji w Radzie Miasta. Nowoczesna apelowała również, aby Grzegorz Schetyna zajął stanowisko ws. afery reprywatyzacyjnej, częściowo się to udało – zapowiedziano przeprowadzenie audytu.  [transmisja Periscope]

Paweł Rabiej, członek zarządu Nowoczesnej podczas piątkowej konferencji powiedział: - W kwestii reprywatyzacji to, co jest smutne to nie tylko nieprawidłowości w całym procesie, ale to, że PO zachowuje się z butą i arogancją wobec każdego, kto chce wyjaśnienia tej sprawy. Tak nie powinno być, powinna być jawność i transparentność.

Nowoczesna ma 3 postulaty:
- więcej władzy dla obywateli i dla samorządów,
- większa transparentność
- konkretne mechanizmy
, prowadzące do tego, że obywatele będą mieć większy wpływ na to, co dzieje się w samorządzie.

- To, co nas cieszy to zapowiedź ustawy reprywatyzacyjnej. W poniedziałek Nowoczesna przedstawi mapę drogową takiej ustawy, będzie ona dotyczyć nie tylko Warszawy – podsumował temat afery reprywatyzacyjnej Paweł Rabiej.

Podczas konferencji posłanka Nowoczesnej Ewa Lieder oraz członek zarządu Wadim Tyszkiewicz przedstawili postulaty Nowoczesnej dotyczące samorządów w Polsce.

Wadim Tyszkiewicz powiedział: - Nie może być tak, żeby afera reprywatyzacyjna w Warszawie została wykorzystana jako pretekst do ataku na samorządy. Nie pozwólmy na to. Samorząd to największe osiągnięcie Polski po 89 r.

Nowoczesna opracowała strategię 25 postulatów, w oparciu o to, o co samorządy postulują od lat.

- Domagamy się przede wszystkim przestrzegania Konstytucji, Trybunał Konstytucyjny nie może być blokowany. Wśród naszych postulatów jest m.in. finansowanie przez rząd zadań zleconych samorządom. Przede wszystkim pozwólmy mieszkańcom decydować o swoim losie – dodał Wadim Tyszkiewicz.

Polska potrzebuje silnych miast i gmin, w których dobrze się żyje. Nowoczesnej zależy na ich rozwoju, w którym zrównoważą się potrzeby gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

Ewa Lieder dodała: - Chcemy żeby wpływ mieszkańców był realny. Żeby mieli wpływ nie tylko na planowanie, ale też rozwój i wydawanie pieniędzy. Chcemy skupić się na budżecie obywatelskim, na funduszu zielonym, na funduszu na działania społeczne i działania kulturalne. Bardzo nam również zależy na jawności. Działania samorządów muszą być przejrzyste, zrozumiałe i jasne dla mieszkańców.

czwartek, 25 sierpień 2016 18:11

PiS zadłuża najszybciej ze wszystkich rządów

60 mld zł to nominalnie najwyższy deficyt ze wszystkich rządów po 1989 roku i prawie 3 proc PKB. To bardzo blisko granicy bezpieczeństwa 3% dyktowanej przez UE, po której kraj jest obejmowany procedurą nadmiernego deficytu. Ryszard Petru na czwartkowej konferencji powiedział: deficyt wskazywany przez PiS jest nierealny, przekroczymy szybko 3% PKB, zbyt optymistycznie szacują dochody. [transmisja Periscope].

W ciągu pierwszych 5 miesięcy 2016 r. dług skarbu państwa wzrósł o 56 mld zł. Tak gwałtownego skoku zadłużenia nie było w Polsce od 15 lat - PiS puszcza nas z torbami. Nie realizują obietnic - gdzie wyższa kwota wolna od podatku, gdzie obniżka VAT?- dodał lider Nowoczesnej.

Rządu nie stać na realizację wszystkich obietnic wyborczych - budżet pęka w szwach. Ostatnim rządzącym, który tak zadłużał kraj był Edward Gierek – skomentował Ryszard Petru.

Prawdziwy bilion złotych Jarosława Kaczyńskiego to szybkie osiągnięcie biliona złotych długu publicznego (licznik długu pokazuje teraz 975 mld zł wg FOR, 891mld zł wg MF) - Najpierw zaróbmy pieniądze, później je wydajmy. Oczekiwałbym szczerości od rządu, w ten sposób PiS zadłuża kraj na przyszłe pokolenia – podsumował Petru.

Polityka na kredyt doprowadza do chaosu i wskazuje na myślenie życzeniowe PiS w polityce gospodarczej. Ustawa o zrównoważonym budżecie złożona przez Nowoczesną została zamrożona przez PiS. Miała ona zahamować gwałtowny wzrost zadłużenia w ostatnich latach. Od lutego leży w Komisji, od kwietnia mamy opinię rządu - dlaczego PiS boi się skierować tę ustawę do dyskusji w parlamencie?

 

16 sierpnia Nowoczesna złożyła do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego. Wciąż czekamy na reakcję w tej sprawie, ale przede wszystkim apelujemy do wszystkich funkcjonariuszy publicznych, aby nie bali się stać po stronie prawa. Po złożeniu wniosku jeden z ministrów napisał na Twitterze, że źle uzasadniony wniosek do prokuratury podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności. Naszym zdaniem Jarosław Kaczyński popełnił przestępstwo, jest to poważne zagrożenie dla państwa. [zobacz transmisję Persicope]

Paweł Rabiej, członek zarządu Nowoczesnej na czwartkowej konferencji prasowej powiedział: - Nie widzimy niestety szybkich działań prokuratury. Naszym zdaniem Jarosław Kaczyński stworzył w Polsce groźny układ władzy, w którym uzurpuje sobie prawo do zastępowania konstytucyjnych organów prawa.

Nowoczesna zaapelowała dziś w Internecie do podpisania petycji, która ma na celu zachęcenie Prokuratora Generalnego do działania. Chcemy szybkich wyjaśnień. - Częścią mojej misji politycznej jest, żeby Jarosław Kaczyński poniósł odpowiedzialność i karę za łamanie procedur demokratycznych. Ktoś do tej odpowiedzialności musi go pociągać – dodał Rabiej.

Nowoczesna wystąpiła do stowarzyszeń prawniczych, organizacji prawnych, organizacji "watchdogowych" o przyglądanie się naszemu wnioskowi. Będzie on testem dla Prokuratury, dla wiarygodności polskiego państwa i Zbigniewa Ziobro oraz tego, czy ktoś w Polsce stawia się ponad prawem.

W latach ‎2005-2007 doszło do szeregu nadużyć w sprawowaniu władzy, zapadły w tej sprawie wyroki, np. sprawa Mariusza Kamińskiego. Niestety to jeden z najpoważniejszych zarzutów wobec Platformy, która nie rozliczyła rządów PiS w ciągu 8 lat. - To, że tyle lat czekamy na wniosek o Trybunał Stanu dla Jarosława Kaczyńskiego, to jest absurd – powiedział Adam Szłapka, poseł Nowoczesnej.

Mamy do czynienia z bardzo wyraźną uzurpacją władzy, z dyktatorską władzą Jarosława Kaczyńskiego, który wymusza pewne działania, albo brak działań na Premier Beacie Szydło oraz Prezydencie Andrzeju Dudzie –  stąd doniesienie Nowoczesnej do prokuratury.

– Oczywistym jest, że PiS ten wniosek odrzuci. W związku z tym, Jarosław Kaczyński w tej sprawie nie będzie już mógł być pociągnięty do odpowiedzialności. Co więcej, nie można pociągnąć do odpowiedzialności konstytucyjnej posła, jakim jest dzisiaj Jarosław Kaczyński. Platforma Obywatelska zaniedbała tamtą sytuację – podsumował Szłapka.

Jeszcze raz apelujemy do wszystkich funkcjonariuszy publicznych o stanie po stronie prawa. Mamy nadzieję, że Prokuratorzy, których szefem jest Zbigniew Ziobro, skierują sprawę do sądu.

Ryszard Petru komentował aferę reprywatyzacyjną w Warszawie. - Jeżeli jest coś podejrzanego, to wymaga to wyjaśnienia. Nie atakujemy personalnie Hanny Gronkiewicz-Waltz. Prosimy o wyjaśnienia. PiS mówi "odwołajmy od razu". Jest domniemanie niewinności, ale też potrzeba transparentności - powiedział lider Nowoczesnej.

Obejrzyj program >> RP.pl

Wątpliwości wokół zwrotu nieruchomości w Warszawie pojawiały się od dawna. Teraz stały się jednak orężem w walce o władzę - nie tylko w stolicy. Czy Hanna Gronkiewicz-Waltz poda się do dymisji? Czy rząd wprowadzi w Warszawie zarząd komisaryczny? Gośćmi Wojciecha Szeląga byli: Marcin Kierwiński (Platforma Obywatelska) i Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna).

Objerzyj program >> PolsatNews.pl

Strona 1 z 5