Back to Top

uk33

A- A A+
%PM, %04 %574 %2019 %13:%Mar

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Dotyczy ujednolicenia wysokości bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym z wysokością bonifikaty przysługującej takim samym podmiotom, które mają prawa użytkowania wieczystego gruntów na gruntach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1239-2019/$file/8-020-1239-2019.pdf