Back to Top

uk33

A- A A+
%PM, %04 %572 %2019 %13:%Mar

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Prawo oświatowe

Dotyczy zakończenia finansowania lekcji religii ze środków publicznych, uregulowania obecności lekcji religii w szkołach publicznych oraz wzmocnienia neutralności światopoglądowej systemu edukacji w Polsce. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1210-2019/$file/8-020-1210-2019.pdf