Back to Top

uk33

A- A A+
%PM, %04 %569 %2019 %13:%Mar

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - doprecyzowania przepisów w zakresie opodatkowania czynności odplatnego zbycia, przed upływem pięciu lat, nieruchomości lub części majątku wchodzącego w skład wspólności małżeńskiej po śmierci jednego z małżonków lub po podziale majątku wspólnego na skutek orzeczenia rozwodu lub separacji. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2852