Back to Top

uk33

A- A A+
%PM, %04 %568 %2019 %13:%Mar

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izby Kontroli

Dotyczy wprowadzenia reguły, zgodnie z którą kandydatem na Prezesa Najwyższej Izby Kontroli nie mogłaby być osoba, która należała do partii politycznej w okresie 5 lat przed data złożenia wniosku o powołanie.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1074-2018/$file/8-020-1074-2018.pdf