Back to Top

uk33

A- A A+
%PM, %04 %566 %2019 %13:%Mar

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Dotyczy zaostrzenia sankcji dla kierowców za poruszanie się samochodami z niesprawnym albo wyciętym filtrem cząstek stałych oraz dla podmiotów, które oferują usługi wycięcia albo modyfikacji filtra cząstek stałych. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2699