Back to Top

uk33

A- A A+
%PM, %04 %565 %2019 %13:%Mar

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

Dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - uregulowania wysokości poziomu informowania i alarmowania o stężeniach pyłu zawieszonego PM10 na poziomie ustawowym i stopniowego obniżania go aż do poziomów, które lepiej niż obecnie oddają relację między stężeniem pyłów a stopniem zagrożenia dla zdrowia.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2702