Back to Top

uk33

A- A A+
%PM, %04 %563 %2019 %13:%Mar

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dotyczy podniesienia wysokości renty socjalnej do wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUZ oraz likwidacji obciążenia osób pobierających rentę socjalną podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2468