Back to Top

uk33

A- A A+
%PM, %17 %572 %2017 %13:%Lis

Nowoczesna składa wnioski o delegalizację: ONR, Młodzieży Wszechpolskiej i Marsz Niepodległości

Ryszard Petru - przewodniczący partii, skierował dziś do odpowiednich podmiotów wnioski o delegalizację stowarzyszeń, które w naszej opinii wykazują rażące i uporczywe prawa, w szczególności: 

art. 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi: 

"zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa" 

a także art. 256 § 1 oraz art. 257 kodeksu karnego.  

Wnioski zostały wysłane do Prokuratora Generalnego, Prezydent m.st. Warszawy i Prezydenta Miasta Krakowa - podmiotów, które na podstawie art. 28 i art. 29 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach mogą wnioskować do sądu o rozwiązanie stowarzyszeń.