Back to Top

uk33

A- A A+
%PM, %18 %726 %2017 %18:%Paź

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Ustawa ma na celu podnieść wynagrodzenie wszystkich lekarzy, a w szczególności lekarzy rezydentów. Ustawa zakłada podniesienie minimalnego wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów z 0,7% do 1,2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzednim, czyli obecnie minimalne wynagrodzenie lekarza rezydenta wyniosłoby 4860 zł. – W przyszłym roku według prognoz przeciętne miesięczne wynagrodzenie może wzrosnąć o 8% – minimalna pensja lekarza rezydenta mogłaby wynieść 5200 – 5300 zł.