Back to Top

uk33

A- A A+
%PM, %22 %536 %2017 %12:%Mar

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Data złożenia projektu ustawy do Marszałka Sejmu: 06.03.2017

Projekt dotyczy m.in. nadania uprawnień samorządom do ochrony okazów o szczególnej wartości przyrodniczej, które nie są pomnikami przyrody; skrócenia terminów administracyjnych udzielania zezwoleń i zmniejszenie opłat na udzielane zezwolenia.

Proces legislacyjny: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1361