Back to Top

uk33

A- A A+
%PM, %22 %534 %2017 %12:%Mar

Poselski projekt ustawy o Poznańskim Związku Metropolitalnym

Data złożenia projektu ustawy do Marszałka Sejmu: 14.12.2016

Projekt dotyczy wprowadzenia do polskiego systemu prawnego możliwości utworzenia Poznańskiego Związku Metropolitalnego, poprzez wprowadzenie dedykowanej dla Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego ustawy metropolitalnej.

Proces legislacyjny: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1196