Back to Top

uk33

A- A A+
%PM, %22 %533 %2017 %12:%Mar

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Data złożenia projektu ustawy do Marszałka Sejmu: 14.12.2016

Projekt dotyczy stworzenia możliwości ustanowienia przez radę miasta o liczbie mieszkańców powyżej 200 tys. strefy ograniczonej lub zakazanej emisji spalin powstałych z ruchu pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi poprzez wprowadzanie ograniczeń lub zakazów wjazdu do danej strefy dla pojazdów niespełniających ustalonych norm emisji Euro.

Proces legislacyjny: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1199