Back to Top

uk33

A- A A+
%PM, %22 %533 %2017 %12:%Mar

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Data złożenia projektu ustawy do Marszałka Sejmu: 13.12.2016

Projekt dotyczy wprowadzenia do polskiego systemu prawnego możliwości współfinansowania przez świadczeniobiorców ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych rzeczowych.

Proces legislacyjny: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1201