Back to Top

uk33

A- A A+
czwartek, 28 lipiec 2016 13:51

Dzięki posłom Nowoczesnej więcej pieniędzy zostanie w samorządach

Niemal 1 mld złotych zostanie w budżetach samorządów. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli poprawkę do rządowego projektu ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług współfinansowanych z UE, przygotowaną przez posła Nowoczesnej Mirosława Pampucha. Zmiana zaproponowana przez .N umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego praktyczną realizację prawa do odliczenia całości podatku VAT od wydatków inwestycyjnych. O pozytywnych skutkach poprawki podczas wspólnej konferencji prasowej mówili Joanna Augustynowska i Michał Jaros, dolnośląscy posłowie Nowoczesnej.

- Poprawka do art. 10 rządowego projektu ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług współfinansowanych z UE zaproponowana przez Nowoczesną na ostatnim posiedzeniu Sejmu daje samorządom szansę na całkowite odliczenie podatku VAT od wydatków inwestycyjnych dotyczących sprzedaży opodatkowanej, np. od  budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, basenów itp. – mówił poseł Michał Jaros. - To ogromny sukces, bo propozycję .N poparli również posłowie PiS – dodał.

Zastąpienie terminu zwrotu VAT-u kwalifikowanego z „dnia wejścia w życie ustawy” na „dzień złożenia deklaracji korygującej rozliczenie podatku VAT” w rządowym projekcie sprawiło, że samorządy rozdysponują o ok. 800 milionów złotych więcej.

W pierwotnym brzmieniu przepisu rząd uzależnił bowiem skorzystanie przez JST z prawa do obniżenia podatku VAT od zwrotu tego podatku w części, w której podlegał on refinansowaniu ze środków europejskich (VAT kwalifikowany) oraz terminu wejścia w życie ustawy, a więc do 1 września tego roku.

Prawdopodobna publikacja tej ustawy przypadłaby więc w połowie sierpnia. Samorządy miałyby tylko około dwóch tygodni na dokonanie zwrotu VAT-u tzw. kwalifikowalnego do budżetu, by móc skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT.

- W tak krótkim czasie wykonanie warunku zwrotu VAT jest zwyczajnie niewykonalne ze względów technicznych, formalnych, organizacyjnych. Zmiana, którą zaproponowaliśmy to realna możliwość odliczenia całości VAT-u dla jednostek samorządu terytorialnego, a więc nowe inwestycje, np. nowe drogi – komentowała posłanka Joanna Augustynowska.