Back to Top

uk33

A- A A+
%PM, %15 %688 %2016 %17:%Lip

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

Data złożenia projektu ustawy do Marszałka Sejmu: 15.07.2016

Dotyczy nowelizacji przepisów penalizujących m.in. stosowanie przemocy, groźbę bezprawną, propagowanie rasizmu i dyskryminacji ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek i niepełnosprawność.

Celem proponowanej nowelizacji jest zapewnienie skutecznej ochrony prawno-karnej przed przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami ze względu na płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną.
Nowelizacja polega na rozszerzeniu katalogu cech osób objętych ochroną. Wcześniej zapis w Kodeksie Karnym brzmiał: „Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej, z powodu bezwyznaniowości podlega karze…”. Do tego katalogu w składanej nowelizacji zostało dopisane „płeć, tożsamość płciowa, wiek, niepełnosprawność lub orientacja seksualna”.

Projekt ustawy na stronie Sejmu >>