Back to Top

uk33

A- A A+
wtorek, 29 marzec 2016 17:16

Projekt ustawy o lokalizacji farm wiatrowych: konsultacje eksperckie Nowoczesnej [zdjęcia]

We wtorek (29.03) o godz. 11.00 z inicjatywy posłów Nowoczesnej - Michała Stasińskiego, Joanny Schmidt i Zbigniewa Gryglasa - odbyły konsultacje eksperckie w sprawie budzącej wiele kontrowersji ustawy o lokalizacji farm wiatrowych. Towarzyszące projektowi tej ustawy emocje dotyczą przede wszystkim możliwych strat, jakie - w wyniku wejścia w życie przepisów w proponowanym kształcie - ponieść mogą wszyscy, którzy korzystają na funkcjonowaniu farm wiatrowych w Polsce.

Podczas konsultacji obecni byli przedstawiciele gmin, wójtowie i burmistrzowie miast oraz rolnicy, na których działkach funkcjonują już farmy wiatrowe, tym bardziej, że - niejako "rykoszetem" - pojawia się nowy problem dla mieszkańców terenów wiejskich: chodzi o proponowany przez autorów projektu zapis o zakazie stawiania budynków w odległości mniejszej niż 10 krotność wysokości masztu turbiny wiatrowej. 

Na zmianach mogą stracić:

  • gminy, które z podatku gruntowego od turbin wiatrowych, uzyskują znaczny wkład do swego rocznego budżetu i dzięki niemu finansują niezbędne inwestycje, takie jak remonty i budowy dróg, szkół, przedszkoli i innych obiektów użyteczności publicznej,
  • rolnicy, na których polach usytuowane są turbiny, obecny projekt ustawy godzi bowiem w interesy wielu rodzin, które utrzymują się z produkcji ekologicznej energii lub czerpią dużą część dochodów z dzierżawienia swoich terenów inwestorom wiatrowym,
  • inwestorzy, którzy ponieśli już znaczne nakłady na prace związane z realizacją inwestycji,
  • polska energetyka, jako że wiatraki to najprostsza i najbardziej efektywna gałąź energetyki odnawialnej, która pozwala Polsce spełniać wymagania wynikające z miksu energetycznego.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie konsultacjami, zostały one przeniesione ze zwykłej sali obrad komisji sejmowej do Sali Kolumnowej Sejmu. W spotkaniu wzięli też udział przeciwnicy funkcjonowania energetyki wiatrowej na dotychczasowych zasadach, czyli grupy społeczne, które popierają proponowane założenia do projektu ustawy.

Projekt ustawy godzi w interesy wielu wiejskich rodzin, które utrzymują się z produkcji ekologicznej energii oraz gmin, które postawiły właśnie na nowoczesne i zielone źródła energii. Projekt ustawy budzi również kontrowersje Sądu Najwyższego, w opinii którego jest on niezgodny z Konstytucją RP. Posłowie zignorowali jednak zdanie sędziów i kontynuują pracę nad prawem, które znacznie utrudni rozwój energii z źródeł odnawialnych.

Zobacz galerię zdjęć z konsultacji (poniżej)